PL-UA 2021-27
  • english
  • polish
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A

Przedłużenie I naboru wniosków (ZDROWIE, ŚRODOWISKO)

19 / 07 / 2023

Uprzejmie informujemy, że w związku z licznymi zgłoszeniami trudności w komunikacji między partnerami polskimi oraz ukraińskimi oraz przeszkodami w przygotowaniu wniosków projektowych (stan wojenny na Ukrainie i przerwy w dostawach prądu, ograniczenia w poruszaniu się przez granicę dla obywateli ukraińskich etc.), Komitet Monitorujący Programu podjął decyzję o przedłużeniu okresu na składanie wniosków w ramach I naboru do 31 sierpnia br. (16:00 CEST).
Odpowiednim przesunięciom ulegną w związku z tym poszczególne etapy związane z oceną, wyborem i kontraktacją projektów złożonych w naborze.

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna