PL-UA 2021-27
  • english
  • polish
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A

Zmiany w instrukcji WOD2021 (Załącznik 7 do Podręcznika Programu)

28 / 08 / 2023

W pakiecie aplikacyjnym do I naboru opublikowaliśmy zaktualizowany Załącznik 7 do Podręcznika Programu, czyli PL-UA 21-27 WOD2021 Podręcznik Aplikanta – Wniosek aplikacyjny.

Zmiany dotyczą p. 1.2.5.1 – Podczas wypełniania budżetu w systemie aplikacja nie będzie już podpowiadała wartości wydatków ogółem i kwalifikowalnych dla stawek ryczałtowych.

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna