PL-UA 2021-27
  • english
  • polish
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A

Uzupełniający nabór na ekspertów

06 / 09 / 2023

Ogłaszamy uzupełniający nabór na ekspertów zewnętrznych do oceny wniosków projektowych składanych w ramach Programu Interreg NEXT Polska–Ukraina 2021-2027 w ramach priorytetu ZDROWIE.
W celu profesjonalnego zorganizowania procesu oceny i zachowania zasady bezstronności wybierzemy wykwalifikowanych i doświadczonych specjalistów, którzy znajdą się w puli asesorów Programu powołanej do oceny jakościowej projektów.

Więcej szczegółów znajduje się w dokumencie Nabór Ekspertów – ogłoszenie.

Zgłoszenia przyjmujemy tylko na formularzu zgłoszeniowym, który można pobrać tu.

Termin składania wniosków upływa 15 września 2023 r.

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna