PL-UA 2021-27
  • english
  • polish
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A

Program Polska - Ukraina z nowym budżetem!

20 / 10 / 2023

W Programie PL-UA zachodzą istotne zmiany, które doprowadzą do zwiększenia liczby projektów oraz bardziej wszechstronnego wsparcia współpracy transgranicznej. Zaakceptował je już Komitet Monitorujący. Dzięki zwiększeniu budżetu programu o ponad 48 mln euro, będziemy mogli realizować projekty dotyczące transportu w ramach nowego priorytetu DOSTĘPNOŚĆ. Nowe projekty będą wpisywać się w inicjatywę Korytarzy Solidarnościowych pomiędzy UE a Ukrainą.

To nie wszystkie zmiany, które wprowadziliśmy do programu. Dodatkowo:

 • będziemy realizować dwa Fundusze Małych Projektów, zarządzane przez Euroregion Karpacki z siedzibą w Polsce (priorytet Współpraca) oraz Tarnopolską Agencję Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Ukrainie (priorytet Środowisko, nowy cel szczegółowy dotyczący promowania przejścia na gospodarkę o obiegu zamkniętym).
 • Przesunęliśmy 8,5 mln euro z priorytetu TURYSTYKA do priorytetu ŚRODOWISKO, a dokładniej do celu szczegółowego wspieranie dostępu do wody oraz zrównoważonej gospodarki wodnej.
 • doprecyzowaliśmy zakres tematyczny priorytetu GRANICE do listy potencjalnych działań dodano „rozwój i modernizację infrastruktury przejść granicznych, szczególnie w kontekście Korytarzy Solidarnościowych UE-Ukraina”.

Zmodyfikowany Program czeka na zatwierdzenie przez Komisję Europejską.

Zaktualizowane informacje o Programie znajdują się na stronie internetowej w zakładce O PROGRAMIE

W zakładce PROJEKTY opublikowaliśmy również aktualny harmonogram naborów.

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna