PL-UA 2021-27
  • english
  • polish
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A

„Wędrowna Akademia” Programu znów na uczelniach!

20 / 11 / 2023

 

„Wędrowna Akademia” to seria bezpłatnych wykładów na temat Programu – jego edycji 2014-2020, jak i nowej – Interreg NEXT Polska – Ukraina 2021-2027 oraz praktycznych ćwiczeń dotyczących przygotowywania dobrych projektów unijnych. Zwłaszcza tych trudniejszych, o charakterze transgranicznym. Zajęcia prowadzone są przez przedstawicieli Programu przede wszystkim na uczelniach leżących na jego obszarze, ale z racji dużego zainteresowania tą tematyką, w tym roku także i w Warszawie.

Inicjatywa jest skierowana szczególnie do studentów kierunków związanych z tematyką europejską, współpracą międzynarodową, dyplomacją i ekonomią. Uczestnicy spotkań, oprócz sporej porcji wiedzy i praktyki, otrzymują także publikacje nt. dotychczas zrealizowanych przez Program projektach i działaniach oraz materiały promocyjne. Dzięki tym zajęciom, Program natomiast zyskuje kolejne grupy młodych ludzi świadomych możliwości, które on oferuje i wstępnie przygotowanych, by z nich skutecznie korzystać.

Poprzednia edycja „Wędrownej Akademii” cieszyła się dużym zainteresowaniem zarówno wśród uniwersytetów, jak i samych studentów, dlatego w tym roku zorganizowaliśmy kolejną rundę wykładów.

Od początku tego roku akademickiego udało nam się już spotkać ze studentami na uczelniach ukraińskich:

- 17 października – Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki we Lwowie

- 27 października – Łucki Narodowy Uniwersytet Techniczny

- 17 listopada ­– Narodowy Uniwersytet „Akademia Ostrogska”

Kolejne spotkania zaplanowane są na uczelniach w Polsce:

- 23 listopada – Państwowa Uczelnia Zawodowa w Suwałkach

- 1 grudnia – Katolicki Uniwersytet Lubelski

- 13 grudnia – Uniwersytet Warszawski

- grudzień (dokładne daty wkrótce na stronie) –

    Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w  Przemyślu

    Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Do wspólnej organizacji Wędrownej Akademii Programu serdecznie zapraszamy też inne zainteresowane uczelnie, a wszystkich studentów do aktywnego udziału w naszych zajęciach.

Do zobaczenia!

Galeria

Wandering Academy 2023

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna