PL-UA 2021-27
  • english
  • polish
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A

Komisja Europejska zatwierdziła drugą wersję dokumentu programowego

07 / 03 / 2024

Miło nam poinformować, że 13 lutego br., Komisja Europejska zatwierdziła drugą wersję dokumentu programowego, otwierając nowe horyzonty dla Programu PL-UA. Już w październiku zeszłego roku sygnalizowaliśmy istotne zmiany w Programie, mające na celu nie tylko zwiększenie liczby inicjatyw, ale także poszerzenie zakresu wsparcia dla współpracy transgranicznej między Polską a Ukrainą.

Zwiększenie budżetu Programu o ponad 48 milionów EUR pozwoli na sfinansowanie projektów transportowych w ramach priorytetu DOSTĘPNOŚĆ. Mają one być częścią inicjatywy tzw. korytarzy solidarnościowych między Unią Europejską a Ukrainą.

Obok już istniejącego Funduszu Małych Projektów w priorytecie WSPÓŁPRACA, w Programie znalazło się także miejsce na drugi taki Fundusz w priorytecie ŚRODOWISKO (cel 1.4). Dotyczyć on będzie promowania przejścia na gospodarkę o obiegu zamkniętym (o naborach małych projektów w obu funduszach będziemy informować na stronie Programu i FB).

Przesunięcie 8,5 miliona EUR z priorytetu TURYSTYKA do priorytetu ŚRODOWISKO (cel szczegółowy 1.2) pozwoli rozwiązać więcej problemów z dostępem do wody i zrównoważoną gospodarką wodną na obszarze Programu.

W drugiej wersji Programu rozszerzeniu uległ zakres priorytetu GRANICE – obejmuje on teraz również rozwój i modernizację infrastruktury przejść granicznych.

Jesteśmy przekonani, że te zmiany są wyrazem naszego zaangażowania w budowanie silnych, trwałych i efektywnych relacji transgranicznych między Polską i Ukrainą i z niecierpliwością czekamy na realizację korzystnych dla obu stron projektów.

Aktualny podział tematyczny Programu wygląda następująco:

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna