PL-UA 2021-27
  • english
  • polish
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A

Szpitale w Siedlcach i Lwowie przystępują do realizacji wspólnego projektu. Pierwsza umowa grantowa w Programie podpisana!

29 / 03 / 2024

 

Program Interreg NEXT Polska – Ukraina wchodzi w kolejny etap realizacji. Po zakończeniu pierwszego naboru wniosków i wyborze projektów z priorytetu ZDROWIE, nadszedł czas na przygotowywanie i podpisywanie umów o dofinansowanie.

Pierwszą umowę, na realizację projektu „Zajrzyj w głąb siebie – zwiększenie dostępu do specjalistycznej diagnostyki obrazowej na obszarze polsko-ukraińskiego pogranicza” (akronim InsideImaging) podpisaliśmy uroczyście 27 marca 2024 roku w Siedlcach.

Gościł nas w swoich murach Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach (PL) – partner wiodący tego projektu, który przygotował go i zrealizuje wspólnie z Lwowskim Regionalnym Centrum Diagnostyki Klinicznej (UA). 

Tajemniczy tytuł, ale chodzi o diagnostykę. Bardzo się cieszymy, że dzisiaj podpisujemy tę umowę, bardzo się cieszymy, że te środki trafią do szpitala wojewódzkiego

tymi słowami Janina Ewa Orzełowska, członkini zarządu Województwa Mazowieckiego oraz Komitetu Monitorującego Programu, rozpoczęła uroczystość podpisania umowy.

Konrad Wojnarowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, podpisując umowę w imieniu Instytucji Zarządzającej, podkreślił:

Staramy się, żeby Program był bliski zwykłych codziennych spraw naszych sąsiadów, pacjentów, mieszkańców, dlatego jego realizację zaczęliśmy od przygotowania projektów z zakresu opieki zdrowotnej, której jakość i dostępność powinny stale się poprawiać zarówno w Polsce, jak i Ukrainie.

Nawiązując do projektu InsideImaging, minister zwrócił uwagę, że

dzięki dofinansowaniu z Programu Interreg NEXT Polska – Ukraina mieszkańcy Mazowsza, Siedlec, powiatu siedleckiego i całej okolicy będą mogli już niedługo korzystać z najnowszych technologii diagnostycznych

Za ponad 2,3 mln euro otrzymane na ten projekt ze środków Unii Europejskiej, w szpitalu w Siedlcach zmodernizowane będą pomieszczenia oddziału diagnostyki obrazowej. Na oddziale powstaną też nowe stanowiska do opisów badań i zakupiony zostanie nowoczesny sprzęt informatyczny. Wyposażenie szpitala wzbogaci się ponadto o oprogramowanie do teleradiologii i analizy wyników badań obrazowych w oparciu o sztuczną inteligencję oraz niezbędny do jej prawidłowego działania sprzęt komputerowy. Z kolei do szpitala we Lwowie trafi skaner do rezonansu magnetycznego i powstanie w nim centrum obsługi pacjenta wyposażone w odpowiedni sprzęt i oprogramowanie. Ponadto, zastosowanie nowoczesnego oprogramowania pozwoli też przekształcić szpitalne archiwum w cyfrowe archiwum obrazów medycznych na miarę XXI wieku.

Kolejne umowy będą podpisywane już wkrótce, a my z niecierpliwością czekamy na rezultaty projektów realizowanych w ramach naszego Programu.

Galeria

Grant contract signing

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna