PL-UA 2021-27
  • english
  • polish
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A

Komunikacja i wizualizacja w projektach

05 / 04 / 2024

Pierwsze projekty w Programie rozpoczynają realizację, dlatego chcemy przypomnieć ich partnerom podstawowe obowiązki związane z komunikacją i wizualizacją projektów.

Są one opisane w kilku dokumentach:

 • ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej – Artykuł 47 oraz 50
 • ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2021/1059 z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie przepisów szczegółowych dotyczących celu „Europejska współpraca terytorialna” (Interreg) wspieranego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz instrumentów finansowania zewnętrznego – Artykuł 36
 • Interreg Brand Design Manual
 • Umowa o dofinansowanie - § 15
 • Podręcznik Programu - Duże Projekty Infrastrukturalne - aplikowanie i wdrażanie. - Załącznik nr 3b
 • Podręcznik Programu – Projekty regularne. Część 1 – aplikowanie - rozdział 11 oraz załącznik nr 4 

Dla Państwa wygody na stronie internetowej Programu uruchomiliśmy nową zakładkę „Komunikacja i wizualizacja, gdzie udostępniamy materiały dotyczące prawidłowego komunikowania i prezentowania projektów.

Już teraz znajdą Państwo w niej:

 • Logotypy – gotowe do użycia wersje logotypu Programu Interreg NEXT Polska – Ukraina 2021-2027 w różnych formatach, przygotowane tak, aby pasowały do szerokiej gamy potrzeb – od druku po wykorzystanie w środowisku cyfrowym.
 • Księgę Znaku – dokument, który zawiera wytyczne dotyczące stosowania logotypu, typografii, kolorystyki oraz innych elementów wizualnych naszego znaku. Księga Znaku to klucz do zachowania spójności wizualnej i wzmocnienia rozpoznawalności Programu PL-UA.
 • Poradnik partnera projektu w zakresie komunikacji, który jest załącznikiem nr 4 do Podręcznika Programu. Zawiera zbiór zaleceń i najlepszych praktyk dotyczących komunikacji związanej z projektami.

Zachęcamy do zapoznania się z tymi materiałami. Mamy nadzieję, że będą one dla Państwa pomocne i przyczynią się do budowania spójnego wizerunku Programu PL-UA, na czym nam bardzo zależy.

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna