PL-UA 2021-27
  • english
  • polish
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A

Komitet wybrał projekty w Priorytecie ŚRODOWISKO

19 / 04 / 2024

18 kwietnia 2024 r. Komitet Monitorujący Programu zatwierdził rezultaty pierwszego naboru wniosków w Priorytecie ŚRODOWISKO. Komitet podjął decyzję o dofinansowaniu 44 projektów (lista projektów) spośród 132 złożonych wniosków aplikacyjnych. Wybrane projekty pochodzą z wszystkich 10 kwalifikowalnych regionów Programu. Łączna kwota przyznanego dofinansowania wynosi prawie 82 mln euro.

Posiedzeniu przewodniczył wiceminister funduszy i polityki regionalnej Konrad Wojnarowski. W spotkaniu udział wziął również zastępca sekretarza stanu w Gabinecie Ministrów Ukrainy Ihor Yaremenko.

Dzięki decyzjom Komitetu na polsko-ukraińskie pogranicze trafi prawie 83 mln euro. Te pieniądze wesprą samorządy lokalne, służby ratownicze, uczelnie i organizacje pozarządowe by mogły jeszcze pełniej zadbać o bezpieczeństwo w pasie przygranicznym. Pozwolą też zadbać o poprawę jakości środowiska w tym rejonie – powiedział minister Wojnarowski.

Sfinansowanie tak dużej ilości ważnych dla ochrony środowiska projektów możliwe jest dzięki decyzji Komitetu o przesunięciu środków z priorytetu TURYSTYKA. O zmianę zakresu Programu i anulowanie naboru na projekty turystyczne wnioskowała ukraińska Instytucja Krajowa uzasadniając to trwającą wojną (informowaliśmy o tym na stronie Programu).

Wspólny Sekretariat będzie teraz informował o decyzji Komitetu wnioskodawców w priorytecie ŚRODOWISKO, a z wnioskodawcami, którzy przyjmą ofertę dofinansowania rozpocznie kontraktację zmierzającą do podpisania umów grantowych.

Komitet Monitorujący ustanowił także listę rezerwową projektów do ewentualnego finansowania w przyszłości, w miarę dostępności środków (lista rezerwowa projektów).

Serdecznie dziękujemy wszystkim wnioskodawcom za udział w pierwszym naborze Programu i gratulujemy wybranym projektom.

Galeria

Monitoring Committee 18-19 April 2024

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna