PL-UA 2021-27
  • english
  • polish
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A
ankieta

Ruszył pierwszy nabór wniosków w Programie!

31 / 05 / 2023

Pierwszy nabór wniosków w ramach Programu Interreg NEXT Polska–Ukraina 2021-2027 został otwarty 31 maja 2023 r. Nabór potrwa do 31 lipca 2023 r.


OGÓLNE INFORMACJE

Nabór jest otwarty wyłącznie dla priorytetów ŚRODOWISKO oraz ZDROWIE (wszystkie cele szczegółowe).

Budżet dostępny dla tego naboru to 81,11 mln EUR, jest on podzielony następująco:

1. ŚRODOWISKO – 43,75 mln EUR 

 • Wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami, a także odporności, z uwzględnieniem podejścia ekosystemowego – 20,2 mln EUR
 • Wspieranie dostępu do wody oraz zrównoważona gospodarka wodna – 6,51 mln EUR
 • Wzmacnianie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej oraz zielonej infrastruktury, w tym na obszarach miejskich oraz ograniczanie wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia – 17,04 mln EUR

2. ZDROWIE – 37,36 mln EUR

 • Zapewnianie równego dostępu do opieki zdrowotnej, w tym POZ oraz wspieranie przechodzenia od opieki instytucjonalnej do opieki rodzinnej i środowiskowej.
 
OGÓLNE WYMAGANIA DLA PROJEKTÓW REGULARNYCH
 • KWOTA GRANTU: 200 000 – 2 500 000 EUR
 • DOFINANSOWANIE: do 90%
 • CZAS TRWANIA PROJEKTÓW: do 24 miesięcy
 • CHARAKTER PROJEKTÓW: infrastrukturalne, inwestycyjne, miękkie
 • ZASADY PARTNERSTWA: co najmniej jeden partner z Polski i jeden partner z Ukrainy
 • TERYTORIUM: obszar Programu (niektóre działania mogą być prowadzone poza nim, ale z wyraźną korzyścią dla obszaru Programu).

APLIKOWANIE
 • tylko 1 etap (Wniosek aplikacyjny, bez etapu koncepcji projektu!),
 • tylko online.

Wniosek aplikacyjny wraz ze wszystkimi załącznikami musi być złożony tylko w języku angielskim przez aplikację WOD2021. Wnioski złożone w innych językach będą odrzucone.

Wszystkie szczegóły dotyczące tego naboru można znaleźć w Podręczniku Programu (Programme Manual – Regular projects. Part 1 – application wraz z załącznikami).

Przed przygotowaniem Wniosku aplikacyjnego prosimy o uważne przeczytanie wszystkich dokumentów. Przypominamy, że obowiązująca i wiążąca jest ich angielska wersja, ale dla celów informacyjnych na naszej stronie internetowej wkrótce będą dostępne również robocze tłumaczenia na języki polski i ukraiński.

Termin składania Wniosków aplikacyjnych upływa 31 lipca 2023 r. (do godz. 16:00 czasu środkowoeuropejskiego).

Decyzja Komitetu Monitorującego w sprawie wyboru projektów spodziewana jest w październiku 2023 r. (dla priorytetu ZDROWIE) i lutym 2024 r. (dla priorytetu ŚRODOWISKO), jednak harmonogram będzie zależał od liczby złożonych wniosków.

 
WSPARCIE DLA WNIOSKODAWCÓW

1. Strona internetowa Programu:

 • Instrukcja wypełniania Wniosku aplikacyjnego (Annex 7 to the Programme Manual),
 • Robocze tłumaczenia dokumentów z pakietu aplikacyjnego (polska i ukraińska wersja językowa) – będą dostępne wkrótce
 • Sekcja poświęcona najczęściej zadawanym pytaniom (FAQ) – będzie dostępna wkrótce


2. Odpowiedzi na pytania i wyjaśnienie wątpliwości:

 • Wnioskodawcy mogą uzyskać pisemną odpowiedź na zapytanie dotyczące wymogów naboru – wystarczy wysłać wiadomość na adres js@pl-ua.eu najpóźniej do 10 lipca 2023 r. podając w temacie „Pierwszy nabór PL-UA”. Wspólny Sekretariat/Instytucja Zarządzająca nie mają obowiązku udzielania odpowiedzi na pytania otrzymane po tym terminie.
 • Odpowiedzi zostaną udzielone nie później niż 17 lipca 2023 r.


3. Szkolenia dla wnioskodawców:

 • Wspólny Sekretariat organizuje szkolenia dla wnioskodawców w każdym z regionów obszaru Programu. Szkolenia będą prowadzone w językach narodowych.
 • Wszystkie szkolenia organizowane przez Wspólny Sekretariat są finansowane ze środków UE, udział w nich jest bezpłatny.
 • Ze względów organizacyjnych liczba miejsc na szkoleniach jest ograniczona i stosowany limit maksymalnie 2 osób z jednej instytucji w przypadku szkoleń organizowanych na miejscu. Szkolenia będą również dostępne online, bez limitu uczestników (wymagana jest także rejestracja).

Szkolenia w POLSCE:

 • BIAŁYSTOK (14 czerwca 2023): Hotel 3trio, ul. Hurtowa 3.
  Rejestracja jest otwarta do 5 czerwca 2023 r. (godz. 14:00)
 • SIEDLCE (15 czerwca 2023): Hotel Ibis Styles, ul. Jana Pawła II 10.
  Rejestracja jest otwarta do 6 czerwca 2023 r. (godz. 14:00)
 • RZESZÓW (20 czerwca 2023): Hotel Zimowit, al. Armii Krajowej 4b.
  Rejestracja jest otwarta do 12 czerwca 2023 r. (godz. 14:00)
 • LUBLIN (21 czerwca 2023): Hotel Victoria, ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 58/60.
  Rejestracja jest otwarta do 13 czerwca 2023 r. (godz. 14:00)

Agenda szkolenia jest dostępna tutaj.

Szkolenia w URAINIE:

 • LWÓW (19 czerwca 2023): Готель "Супутник", вул. Княгині Ольги, 116
 • ŁUCK (20 czerwca 2023): ВНУ ім. Лесі Українки, пр. Волі 13
 • RÓWNE (21 czerwca 2023): Готель "Мир", вул. Міцкевича, 32
 • TARNOPOL (22 czerwca 2023): Готель "Тернопіль", вул. Замкова 14
 • IWANO-FRANKIWSK (23 czerwca 2023): ПНУ ім. В. Стефаника, вул. Шевченка 57
 • UŻHOROD (27 czerwca 2023): УЖНУ, пл. Народна 3

Agenda szkolenia jest dostępna tutaj.

Rejestracja na szkolenia w Ukrainie jest otwarta do 12 czerwca 2023 r. 

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna