PL-UA 2021-27
  • english
  • polish
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A

Nabór na ekspertów

07 / 07 / 2023

Ogłaszamy nabór na ekspertów zewnętrznych do oceny wniosków projektowych składanych w ramach Programu Interreg NEXT Polska–Ukraina 2021-2027 w ramach priorytetów Programu ZDROWIE i ŚRODOWISKO.
W celu profesjonalnego zorganizowania procesu oceny i zachowania zasady bezstronności wybierzemy wykwalifikowanych i doświadczonych specjalistów, którzy znajdą się w puli asesorów Programu powołanej do oceny projektów.

Więcej szczegółów znajduje się w dokumencie Nabór Ekspertów – ogłoszenie.

Zgłoszenia przyjmujemy tylko na formularzu zgłoszeniowym, który można pobrać tu.

Termin składania wniosków upływa 1 sierpnia 2023 r.

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna