PL-UA 2021-27
  • english
  • polish
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A

Konsultacje społeczne aktualizacji Prognozy oddziaływania na środowisko Programu

11 / 12 / 2023

W związku ze zmianami w Programie Interreg NEXT Polska – Ukraina 2021-2027, na zlecenie Wspólnego Sekretariatu, firma Ekovert zaktualizowała Prognozę oddziaływania na środowisko Programu.
Zapraszamy do konsultowania tego dokumentu. Prosimy o przesyłanie wszelkich uwag związanych z Prognozą oddziaływania na środowisko do 31 grudnia 2023 r. w formularzu online.
Uwagi przesłane po tej dacie nie będą brane pod uwagę.

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna