PL-UA 2021-27
  • english
  • polish
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A

Projekty regularne

PODRĘCZNIKI PROGRAMU

Podręcznik Programu – Projekty regularne. Część 1 – aplikowanie (v.3) (wersja anglojęzyczna) (pdf) 1,82 MB

Załącznik 1. Wniosek aplikacyjny (wersja anglojęzyczna)(word) 82 KB

Załączniki do wniosku aplikacyjnego (wersja anglojęzyczna)(zip) 442 KB

Załącznik 2. Siatka oceny wniosku aplikacyjnego (wersja anglojęzyczna)(pdf) 338 KB

Załącznik 3. Wskaźniki projektowe (wersja anglojęzyczna)(pdf) 579 KB

Załącznik 4. Poradnik partnerów projektu w zakresie komunikacji (wersja anglojęzyczna)(pdf) 1,6 MB

Załącznik 5. Wzór umowy partnerskiej (wersja anglojęzyczna)(word) 81,6 KB

Załącznik 6. PL-UA 21-27 WOD2021 Podręcznik aplikanta - Część główna (wersja anglojęzyczna)(pdf)1,22 MB

Załącznik 7. PL-UA 21-27 WOD2021 Podręcznik aplikanta - Wniosek aplikacyjny (wersja anglojęzyczna)(pdf) 1,06 MB

Załącznik 8. Podręcznik - pomoc publiczna i pomoc de minimis (wersja anglojęzyczna)(pdf) 412 KB

Załącznik 9. Pomoc publiczna w projektach - siatka oceny (wersja anglojęzyczna)(pdf) 218 KB

Załącznik 10. Wzór Umowy o dofinansowanie (wersja anglojęzyczna)(pdf) 107 KB

Załacznik 11. Wytyczne do studium wykonalności wer.2 (wersja anglojęzyczna)(pdf) 237 KB

Załącznik 12. Szczegółowe zasady udzielania zamówień dla polskich partnerów (wersja anglojęzyczna)(pdf) 235 KB

Załącznik 13. Najczęstsze nieprawidłowości przy udzielaniu zamówień (wersja anglojęzyczna)(pdf)111 KB

Załącznik 14. Zasady zamówień publicznych na Ukrainie (wersja anglojęzyczna)(pdf) 447 KB


ROBOCZE TŁUMACZENIA NA JĘZYK POLSKI

Podręcznik Programu – Projekty regularne. Część 1 – aplikowanie (v.3) (pdf) 1,36 MB

Załącznik 1. Wniosek aplikacyjny (word) 92 KB

Załącznik 2. Siatka oceny wniosku aplikacyjnego (pdf) 343 KB

Załącznik 6. PL-UA 21-27 WOD2021 Podręcznik aplikanta - Część główna (pdf) 1,29 MB

Załącznik 7. PL-UA 21-27 WOD2021 Podręcznik aplikanta - Wniosek aplikacyjny (pdf) 1,07 MB

Załącznik 8. Podręcznik - pomoc publiczna i pomoc de minimis (pdf) 412 KB

 

Podręcznik Programu – Projekty regularne. Część 2 – wdrażanie (v.1) (wersja anglojęzyczna) (pdf) 1,01 MB

 


PODRĘCZNIK OCENY WNIOSKU

Podręcznik oceny wniosku wraz z załącznikiem (wersja anglojęzyczna)(pdf) 368 KB + 96 KB


MATERIAŁY ZE SZKOLEŃ

Szkolenia dla wnioskodawców - czerwiec 2023 roku (zip) 5,3 MB

Szkolenia z wdrażania - lipiec 2024 roku (zip) 2,88 MB

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna