PL-UA 2021-27
  • english
  • polish
  • ua
  • шрифт

  • A
  • A
  • A
Ankieta

Підсумок реалізації Програми ПБУ 2014-2020 - звіт ex-post оцінювання

13 / 03 / 2024
Категорія: Новини Програми

Запрошуємо вас ознайомитися з результатами ex-post оцінювання Програми транскордонного співробітництва Польща-(Білорусь)-Україна 2014-2020. Дослідження стосується оцінки впливу заходів Програми на соціально-економічне життя мешканців території підтримки, аналізу ефективності Програми, а також основних аспектів її реалізації. Незважаючи на те, що воно проводилось у другій половині 2023 року, коли значна частина проектів ще була на стадії реалізації, багато результатів Програми та тенденції її реалізації вже можна було підсумувати.

Події останніх років, особливо пандемія COVID-19 та війна в Україні, зокрема участь в ній білоруської влади (яка призвела до призупинення участі цієї країни в Програмі), поставили нові виклики, але також підтвердили цінність і стійкість налагодженого польсько-українського транскордонного партнерства. Дослідження підтверджує, що, незважаючи на труднощі, більшість проектів, реалізованих у рамках Програми на 2014-2020 роки, суттєво покращили життя місцевих громад.

Звіт містить аналіз досягнень за окремими тематичними цілями та пріоритетами Програми, оцінку важливості профінансованих проектів та їх ролі у побудові тривалих транскордонних відносин і партнерства. Крім того, аналіз показує, наскільки важливо продовжувати фінансувати галузі культурної спадщини, туризму, охорони здоров’я, безпеки та транспортної доступності.

   

У звіті наголошується на важливості взаємодоповнюваності проектів та їх відповідності горизонтальним політикам, незважаючи на відмінності в досвіді бенефіціарів з тих країн, які впроваджують Програму.

Бенефіціари, які взяли участь в опитуванні, наголосили на важливості довготривалих партнерських відносин, які сформувалися під час реалізації проєктів. Понад 60% бенефіціарів з Польщі та понад 70% з України висловили намір продовжити співпрацю в рамках існуючого партнерства або в розширеному складі. Налагоджені раніше зв'язки не лише збереглися, а й розвиваються, що можна побачити, серед іншого, і у проєктних заявках, поданих у першому конкурсі проєктів Програми Польща-Україна 2021-2027.

Що, безперечно, є успіхом Програми та її проектів – бенефіціари, які взяли участь в опитуванні, дуже добре оцінили сталість результатів проектів, реалізованих в рамках Програми. Всі вони вказували на те, що результат зберігається або буде підтримуватися після закінчення проекту. Це підтверджує, що заходи, які здійснюються в рамках Програми, приносять довготривалі переваги місцевим громадам.

Оцінювання підтвердило високу ефективність інформаційно-промоційної діяльності, що здійснюється Програмою, особливо завдяки її диверсифікації та адаптації до конкретних груп реципієнтів, яким вони були присвячені. У випадку діяльності, адресованої заявникам та бенефіціарам, найкращих результатів досягли тренінги та семінари, а також можливість прямого контакту зі співробітниками СТС. Бенефіціари високо оцінили сайт Програми як джерело корисної та цікавої інформації. У випадку заходів, пов'язаних з поширенням знань про Програму серед громадськості, найбільш ефективними були відкриті зустрічі та заходи, що вимагають від учасників активності (конкурси, вікторини тощо).

    

Ознайомлення зі Звітом дає змогу не лише отримати доступ до детального аналізу та висновків, дізнатися про досвід та кращі практики реалізації Програми, а й отримати натхнення для майбутньої діяльності у цій сфері.


Оцінка впливу Програми транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2014-2020 на територію підтримки - польськомовна версія (pdf) 4,44 MB

Презентація результатів дослідження - польськомовна версія (pptx) 2,01 MB

Оцінка впливу Програми транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2014-2020 на територію підтримки - англомовна версія (pdf) 5,05 MB

Презентація результатів дослідження - англомовна версія (pptx) 2,02 MB

Чи була ця сторінка корисною?

Дуже корисно
Дуже корисно
Може бути корисно
Може бути корисно
даремний
даремний